Ngành: Kinh tế & kinh tế công PEPP
Bậc: Sau đại học
Chương trình giảng dạy PEPP nhằm mục đích giáo dục những người tham gia sẽ cống hiến hết mình vào sự nghiệp, tham gia tích cực vào các hoạt động liên quan đến sự phát triển kinh tế và xã hội của các quốc gia và khu vực của chính họ.
Lợi ích:
• Vé máy bay khứ hồi
• Học phí và lệ phí đầy đủ;
• Sinh hoạt hàng tháng;
• Bảo hiểm y tế quốc gia;
• Các chi phí chương trình khác như bài học tiếng Nhật, các chuyến đi giáo dục, thực tập, v.v.
Điều kiện:
• Có bằng cử nhân hoặc bằng tương đương và đã hoàn thành 16 năm học ở trường (lên đến bậc đại học).
• Điểm của bài kiểm tra tiêu chuẩn như IELTS / TOEFL / TOEIC
• Thể hiện các kỹ năng nói và khả năng số học bằng cách gửi một trong các nội dung sau: Điểm của bài kiểm tra tiêu chuẩn như Bài kiểm tra hồ sơ sau đại học (GRE) hoặc bằng chứng khác như thư từ trường đại học hoặc nơi làm việc hiện tại, được xem là phù hợp bởi Trường sau đại học;
Deadline: 28/01/2019
Link:
• https://pepp.hass.tsukuba.ac.jp/what/
• https://pepp-oas.hass.tsukuba.ac.jp/

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments