Học bổng toàn phần Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới

  Học bổng dành 200 suất cho diện Chương trình ưu tiên (Preferred Program) đối với các ngành liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội và 14 suất cho diện Chương trình Các trường đối tác (Partner Program) tại các trường đại học ở Mỹ, Nhật Bản, và Châu Phi đối với các vấn đề then chốt cho sự phát triển…